Scroll Top

1. regionálne stretnutie stakeholderov v rámci projektu SIRM

IU

Včera sa v priestoroch Inovačného partnerského centra konalo ‼️1. regionálne stretnutie stakeholderov v rámci projektu SIRM.🇪🇺 ‼️ Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia IPC, z.z.p.o.

👉Sociálno-ekonomická integrácia utečencov a migrantov👈

💥Všeobecný cieľ:

Zlepšenie súčasných regionálnych politík a nástrojov zúčastnených regiónov v oblasti sociálno-ekonomickej integrácie migrantov a utečencov.

Čiastkový ciele:

✅️komplexný prístup v podpore a integrácii utečencov vrátane tematického pokrytia všetkých potrebných sfér života a sociálnej inklúzie utečencov,

✅️rozmanitosť partnerov špecializovaných na iné tematické oblasti súvisiace s integráciou migrantov a utečencov

✅️výmena informácií a skúseností zahŕňajúca účasť na medzinárodných vzdelávacích podujatiach, odborných workshopoch, študijných návštevách, týkajúcich sa aktuálnych migračných problémov, s uvedením do aktuálnej situácie utečencov

 

Projektoví partneri:

VP01: Rzeszow Regional Development Agency, PL

PP02: Podkarpackie Region –

The Regional Centre for Social Policy, PL

PP03: Munster Technological University, IE

PP04: University of Groningen, NL

PP05: Maramures County Council, RO

PP06: Prešovský samosprávny kraj, SK 👉

PP07: University of Latvia, LV

PP08: Municipality of Brindisi, IT

PP09: City of Šibenik, HR

Politický nástroj

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021-2030

Špecifický cieľ 2.1.3 Zabezpečiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb a posilniť sociálnu integráciu osôb dotknutých i ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Opatrenie 2.1.3.9 Podpora riešení životných situácií špecifických komunít obyvateľov kraja

  1. c) Podporiť integráciu komunít cudzincov a migrantov

Integrácia vysokokvalifikovaných cudzincov na trhu práce, efektívna komunikácia s príslušnými úradmi, informačné a osvetové činnosti zamerané na boj proti stereotypom a dezinformáciám, poradenská činnosť zameraná na lepšiu integráciu cudzincov, vrátane ich rodinných príslušníkov, podpora vzdelávania cudzincov a migrantov, vrátane jazykových kurzov, dobrovoľnícke programy zamerané na posilnenie porozumenia a spolupatričnosti medzi miestnou spoločnosťou a cudzincami, vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy a iné

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020-2025

  • Predstavuje základný programový dokument, ktorý definuje a určuje ciele a smerovanie regionálnej politiky Prešovského samosprávneho kraja v oblasti sociálnych služieb.
  • Cieľom je vytvoriť efektívny, transparentný, dostupný a kvalitný nástroj na plánovanie, riadenie a poskytovanie sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý bude zohľadňovať potreby obyvateľov a možnosti vyššieho územného celku.

Aktivity:

  • Analýza regionálnych súvislostí a identifikácia osvedčených postupov (tzv. „dobré príklady“ – good practice).
  • Výmena skúseností na medziregionálnej a regionálnej úrovni (medzinárodné stretnutia – Transnational Learning Meetings; študijné návštevy – Study visits; regionálne stretnutia – Regional Stakeholder Group Meetings).
  • Implementácia a monitorovanie zlepšenia politických stratégií a nástrojov.

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...