Scroll Top
Slovensko zatiaľ nie je zapojené do európskych aktivít v oblasti využívania pedagogiky Montessori v edukácii (vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní), čo je najmä spôsobené nedostatočnou vzdelanostnou úrovňou poskytovateľov služieb a celkovo nízkou informovanosťou o tomto type vzdelávania a jeho využívania v Európe a vo svete. Realizovaním nášho projektu očakávame, že medzinárodná spolupráca bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie kvality odbornej prípravy, v tejto oblasti vzdelávania, na zúčastnené subjekty a tiež, že sa zvýši informovanosť verejnosti o danom type vzdelávania a aktivitách.
Spoločenstvo vylúčených komunít
Slovensko zatiaľ nie je zapojené do európskych aktivít v oblasti využívania pedagogiky Montessori v edukácii (vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní), čo je najmä spôsobené nedostatočnou vzdelanostnou úrovňou poskytovateľov služieb a celkovo nízkou informovanosťou o tomto type vzdelávania a jeho využívania v Európe a vo svete.
Spoločenstvo vylúčených komunít

Na základe odporúčania členov Výberovej komisie programu EÚ Erasmus + v Slovenskej republike zo dňa 7. decembra 2022 riaditeľ Národnej agentúry programu EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže a športu(ďalej len
„Národná agentúra“) rozhodol o

podporení

projektu 2022-3-SK02-KA210-YOU-000102201 pod názvom Spoločenstvo vylúčených
komunít zo zdrojov Európskej únie.
Výška schválenej podpory projektu 2022-3-SK02-KA210-YOU-000102201 pod názvom
Spoločenstvo vylúčených komunít je 60 000,-€.

Slovensko zatiaľ nie je zapojené do európskych aktivít v oblasti využívania pedagogiky Montessori v edukácii (vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní), čo je najmä spôsobené nedostatočnou vzdelanostnou úrovňou poskytovateľov služieb a celkovo nízko informovanosťou o tomto type vzdelávania a jeho využívania v Európe a vo svete.

Realizovaním nášho projektu očakávame, že medzinárodná spolupráca bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie kvality odbornej prípravy, v tejto oblasti vzdelávania, na zúčastnené subjekty a tiež, že sa zvýši informovanosť verejnosti o danom type vzdelávania a aktivitách.

Začiatok projektu: 7. decembra 2022
Ukončenie projektu: XXXXX
Celková hodnota projektu: 60 000 €
Financovanie zo zdrojov EÚ: 60 000 €

Výška schválenej podpory projektu 2022-3-SK02-KA210-YOU-000102201 pod názvom Spoločenstvo vylúčených komunít.

 

FINANCOVANIE

Schválený rozpočet pre IPC vo výške: 60 000 €

zo zdrojov Európskej únie: 60 000 €
0%

Cieľe - aktivity - výsledky - výstupy

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kompetencií pracovníkov s mládežou (z dvoch krajín, SR, a ČR), ktorí poskytujú špecializované služby deťom, mládeži a rodičom z vylúčeného prostredia.
Sekundárnou cieľovou skupinou sú rodičia detí zo znevýhodneného prostredia na východnom Slovensku a v regióne Ostravska v Českej republike.

Cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom školení za využita neformálneho vzdelávania v SR a ČR a implementáciou novatívnych postupov pri práci s mládežou za využitia konceptu Montessori pedagogiky.

Špecifické ciele (podľa SMART metodológie – špecifické, merateľne, dosiahnuteľné, realistcké, časovo vymedzené)

1. Zrealizovať zber podnetov a skúseností v SR a ČR prostredníctvom 10tich jednodňových
workhopov pre tvorbu metodickej príručky.

2. Vytvoriť jednu metodickú príručku pre potreby PsM v komunitných centrách v SR a ČR .

3. Zvýšiť pedagogické kompetencie 10tim PsM zo SR a ČR zrealizovaním 4x bilaterálnych školení v SR a ČR.4. Zvýšiť sociálne a personálne kompetencie 100 účastníkom partnerských organizácií v SR a ČR prostredníctvom multiplikačných workshopov.
5. Zvýšiť povedomie o Montessori pedagogike a jej využitia v komunitných centrách v SR a ČR prostredníctvom zrealizovania 2x záverečnú konferencií.

Vzdelávanie za využita Montessori pedagogiky je plánovaný, štruktúrovaný a na vzdelávací cieľ orientovaným typom vzdelávania pod vedením vyškoleného a certifikovaného školiteľa, ktorý riadi a / alebo poskytuje intervenciu či školiacu aktivitu. Montessori pedagogika je v súčasnosti v zahraničí akceptovanou a využívanou pedagogikou pri rozvoji kompetencií detí a mládeže. Ťažisko aktivít je zamerané na vedomosti, prosociálne zručnosti a kognitívne fungovanie cieľovej skupiny.

– 10 vyškolených multiplikátorov Montessori pedagogiiky v SR a ČR
– 100 preškolených PsM v komunitných centrách v SR a ČR
– 10 zrealizovaných workshopov pre potreby zberu podnetov v komunitných centrách v SR a
ČR
– 1 zrealizovaná medzinárodná konferencia, ktoré priamo oslovia 80 účastníkov v SR a ČR

– vypracovaná Metodická príručka na prípravu vzdelávania detí a mládeže využívajúcich pri
práci Montessori pedagogiku – dostupná tu .
Ponúkne systematizáciu poznatkov v tejto oblasti, čo je základ pre odborne fundované,
poznatkami podložené, predovšetkým však efektívne a bezpečné využívanie týchto prístupov
v praxi.

Aktuality – Novinky- Informácie
Prečítajte si články pre Spoločenstvo vylúčených komunít.

14 mar: Konferencia v Prešove: Podpora inklúzie a úspechy projektu “Spoločenstvo vylúčených komunít” v centre záujmu

Dňa 13. marca 2024 sa v priestoroch M Arény v Prešove, konala Záverečná konferencia k projektu Spoločenstvo vylúčených komunít, organizovaná…

16 feb: Konferencia Vzdelávanie hrou nielen pre Rómov k projektu Spoločenstvo vylúčených komunít

Dňa 13.3.2024 sa v Prešove uskutoční konferencia s názvom: Vzdelávanie hrou nielen pre Rómov: Inovatívne metódy neformálneho vzdelávania. Táto konferencia…

22 dec: IPC uskutočnilo workshop pre predstavenie inovatívnej formy vzdelávania rómskych matiek a detí

Inovačné partnerské centrum je hrdým realizátorom projektu Spoločenstvo vylúčených komunít, v rámci ktorého sa 21.12.2023 v priestoroch Komunitného centra v…

15 dec: Pozvánka na workshop na tému: Predstavenie inovatívnej formy vzdelávania rómskych matiek a detí a jej využitie v komunitných centrách, obciach a MVO

Inovačné partnerské centrum Vás pozýva na: Predstavenie inovatívnej formy vzdelávania rómskych matiek a detí a jej využitie v komunitných centrách,…

23 nov: Víkendové vzdelávanie detí v ČR č. 3 – Etický rozmer chovania v literárnych dielach realizmu

Víkendové vzdelávanie detí v ČR č. 3 – Etický rozmer chovania v literárnych dielach realizmu 21.11. – 22.11. 2023 v…

31 okt: Víkendové vzdelávanie detí v SR s názvom ŠPORT, v rámci projektu Spoločenstvo vylúčených komunít Erasmus +

Víkendovka sa konala v prostredí centra Savore Sigord. Okrem cieľa rozvinúť športové kompetencie rómskych detí, sa nám tiež podarilo rozvíjať…

17 okt: 1. časť multiplikačného workshopu na tému: Zdravý životný štýl

Dňa 11. 10. sa v rámci projektu Spoločenstvo vylúčených komunít v rámci programu Erasmus+ uskutočnila v komunitnom centre v Čičave…

12 okt: Multiplikačné workshopy v ČR v rámci projektu Spoločenstvo vylúčených komunít

Ďalší zo série Multiplikačných workshopov v ČR v rámci projektu Spoločenstvo vylúčených komunít z programu EU Erasmus+ – spolu s…

11 okt: Aktivity projektu Spoločenstvo vylúčených komunít, realizované v novovytvorenej Montessori triede

V rámci projektu Spoločenstvo vylúčených komunít programu EU Erasmus+ počas posledných týždňov prebiehali aj praktické workshopy zamerané na šírenie osvety…

31 júl: Multiplikačný workshop č.2 určený pre komunitné centrá -28.7.2023

V piatok 28.7..2023 sa uskutočnil ďalší multiplikačný workshop určený pre komunitné centrá, na tému Montessori pedagogiky v praxi. Tentoraz bola…

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...