Scroll Top

Projektový management

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Inovačné partnerské centrum je organizáciou, ktorá od svojho vzniku v roku 2010 implementovala niekoľko projektov z rôznych projektových schém. V rámci organizácie pôsobí projektový tím, ktorý:

 • Zodpovedá za riadenie projektov od ich začiatku až po koniec,
 • Definuje ciele projektu na základe požiadaviek spoločnosti,
 • Vypracováva detailný harmonogram prác,
 • Riadi, koordinuje a motivuje,
 • Kontroluje a dodržiava harmonogram prác a stanovený rozpočet,
 • Komunikuje s partnermi, dodávateľmi, vedením spoločnosti a pod.
TROCHU V ČÍSLACH
0
Krajín
0
Partnerov
Čo IPC robí v tejto téme?
 • Implementácia schválených projektových zámerov;
 • Aktívne zapájanie sa do projektových výziev;
 • Tvorba vlastných projektových zámerov;
 • Vyhľadávanie projektových partnerov doma aj v zahraničí;
 • Komunikácia s riadiacimi a kontrolnými orgánmi v rámci jednotlivých projektov.
Čo chystá IPC v tejto téme?
 • v budúcnosti by sme chceli participovať na grantovom poradenstve a príprave projektov. V rámci nastavenia projektu sa budeme podieľať na vyhľadávaní a identifikácii vhodnej možnosti financovania zo zdrojov rozvojovej pomoci EÚ, štátneho rozpočtu, fondov cezhraničnej spolupráce, samosprávnych grantov, či iných zdrojov, na uchopení nápadu a identifikácii, a vyhodnotení príležitostí a potenciálneho rizika.
 • Preto by sme chceli pre klientov zabezpečiť spracovanie príslušnej dokumentácie súvisiacej s prípravou žiadosti pri formulovaní návrhu projektu a jeho súčastí, až po podanie žiadosti a podporu pri ďalších administratívnych požiadavkách zo strany poskytovateľa v procese schvaľovania.
 • Zároveň poskytnúť podporu pri prezentácii návrhu projektu, resp. projektu voči potenciálnym partnerom a prepájať na relevantných expertov v danej oblasti záujmu a podporných služieb.

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...