Scroll Top

Digitalizácia

DIGITALIZÁCIA

Digitalizácia je v súčasnosti nosný inovačný nástroj. Je to pojem, za ktorým je ukryté množstvo technológií, procesov, prístupov, stratégií a pod. Dynamicky sa vyvíja, a preto je dôležité trvale sledovať aktuálne trendy.
Digitalizácia v oblasti cestovného ruchu je dôležitým krokom smerom k efektívnemu a modernému manažmentu destinácií a podnikateľských subjektov v tomto sektore. Tu je definícia problému, ktorý sa týka Slovenska:

Slovensko, v porovnaní s vyspelými krajinami cestovného ruchu, dlhodobo zaostáva v procese tvorby ekonomických legislatívnych opatrení, ale aj marketingových inovácii. Tieto opatrenia majú za cieľ podporu a zvyšovanie konkurencieschopnosti destinácií a
podnikateľských subjektov v cestovnom ruchu. Na Slovensku existujú organizácie cestovného ruchu, ktoré snažia suplovať úlohu štátu a vytvárať inovácie na svojom území.

Avšak tieto organizácie často pracujú s zastaranými technológiami, ktoré obmedzujú zber potrebných dát a poskytujú nejasné informácie o možnostiach cestovného ruchu pre konečného užívateľa. V dobe disruptívnych zmien, kde väčšina populácie využíva internet na získavanie informácií, je potrebné zrýchliť proces zavádzania inovatívnych a technologických zmien aj v cestovnom ruchu na Slovensku.

Cestovný ruch je jedným z najzraniteľnejších ekonomických sektorov, ale zároveň je aj jedným z najdôležitejších „štartérov“, ktorý prispieva k opätovnému hospodárskemu rastu v pokrízovom období. Je dôležité investovať do digitalizácie a vytvoriť efektívny systém, ktorý bude slúžiť návštevníkom i podnikateľom v cestovnom ruchu.

DIGITALIZÁCIA
Čo IPC robí v tejto téme?

Aktuálne Inovačné partnerské centrum implementuje projekt Digitálne EkoPoloniny. Hlavným cieľom projektu je digitalizácia regiónu Polonín za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti a konkurencieschopnosti regiónu. Vyústením činnosti v rámci projektu bude vytvorenie viacerých overených digitálnych produktov schopných posúvať rast regiónu dopredu po všetkých stránkach, ktoré ostanú regiónu aj po projekte a budú nabádať’ priamo aj nepriamo, k ochrane životného prostredia.

Čo chystá IPC v tejto téme?

V budúcnosti by sme chceli participovať na grantovom poradenstve a príprave projektov v téme digitalizácie. V rámci nastavenia projektu by sa IPC chcelo podieľať na vyhľadávaní a identifikácii vhodnej možnosti financovania zo zdrojov rozvojovej pomoci EÚ, štátneho rozpočtu, fondov cezhraničnej spolupráce, samosprávnych grantov, či iných zdrojov, na uchopení nápadu a identifikácii, a vyhodnotení príležitostí a potenciálneho rizika.

Zároveň chceme poskytnúť podporu pri prezentácii návrhu projektu, resp. projektu voči potenciálnym partnerom a prepájať na relevantných expertov v danej oblasti záujmu a podporných služieb.

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...