Scroll Top
Inovačné partnerské centrum v Prešove implementuje projekt Digitálne EkoPoloniny, financovaný z mechanizmu Plánu obnovy.
Inovačné partnerské centrum v Prešove implementuje projekt Digitálne EkoPoloniny, financovaný z mechanizmu Plánu obnovy.
Digitálne EkoPoloniny

Inovačné partnerské centrum v Prešove implementuje projekt Digitálne EkoPoloniny, financovaný z mechanizmu Plánu obnovy. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej „POO“) je komplexnou odpoveďou na dôsledky krízy spojenej s pandémiou COVID-19, ako aj reakciou na identifikované hlavné výzvy a systémové nedostatky slovenskej ekonomiky.

Plán obnovy je postavený na globálnej vízii Slovenska ako inovatívnej ekonomiky, ktorá je motorom udržateľného ekonomického rastu a zárukou úspešného zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie, Slovenska ako moderného štátu, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby a napokon Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu. Pôsobením smerom k všetkým trom pilierom globálnej vízie pre Slovensko môže plán obnovy a odolnosti významne prispieť k opätovnému naštartovaniu rýchleho a udržateľného rastu hospodárstva aj kvality života na Slovensku.

Začiatok projektu: 01.02.2023
Ukončenie projektu: 31.03.2026
Celková hodnota projektu: 190 353,93€
Financovanie z prostriedkov EÚ: 190 353,93€

Digitálne EkoPoloniny, financovaného z mechanizmu Plánu obnovy. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

 

FINANCOVANIE

Schválený rozpočet pre IPC vo výške: 190 353,93€

Fondy EÚ: 190 353,93€
0%

Cieľe - aktivity - výsledky - výstupy

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia regiónu Polonín za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti a konkurencieschopnosti regiónu. Vyústením činnosti v rámci projektu bude vytvorenie viacerých overených digitálnych produktov schopných posúvať rast regiónu dopredu po všetkých stránkach, ktoré ostanú regiónu aj po projekte a budú nabádať’ priamo aj nepriamo, k ochrane životného prostredia.

Medzi hlavné aktivity projektu patria:

Vytvorenie webovej stránky s prírodnými, kultúrnymi a historickými atrakciami v regióne v troch jazykoch (SVK, ENG, POL) – IPC zabezpečí pomocou externého dodávateľa webovú stránku, ktorá bude obsahovať databázu prírodných, kultúrnych a historických atrakcii v regióne Národného parku Poloniny.

Vytvorenie interaktívnej mapy s prírodnými, kultúrnymi a historickými atrakciami v regióne – súčasťou webovej stránky bude aj vytvorenie interaktívnej mapy s atrakciami, uvedenými na webovej stránke. Táto mapa bude prístupná každému návštevníkovi stránky. Body na mape budú rozlíšené podľa typu atrakcie (prírodné, kultúrne, historické), pričom priamo z mapy sa bude možné dostať preklikom k informáciám o danej atrakcii na webovej stránke. Túto činnosť zrealizuje IPC opäť za pomoci externého dodávateľa.

  • Lepšia identifikácia osôb s miestom pôvodu a pobytu.
  • Zvyšovanie povedomia o hodnote a atraktívnosti vlastného regiónu.
  • Nové pracoviská – aktivácia existujúcich a vytváranie nových.
  • Zlepšenie kvality života – zvýšenie počtu turistov povedie k posilneniu tejto oblasti, menej zásahov do prostredia zvýši pohodlie obyvateľov.
  • Zvýšenie príťažlivosti pohraničných oblastí a podpora ich kultúry.

Vytvorenie mobilnej aplikácie s prepojením na webovú stránku v troch jazykoch (SVK, ENG, POL) – Medzi ďalšie aktivity projektu patrí aj vytvorenie mobilnej aplikácie, pričom na jej vytvorenie sa využijú získané údaje potrebné pre obsah webovej stránky. Aplikácia teda bude obsahovať rovnaké informácie ako webová stránka, nevynímajúc interaktívnu mapu a zároveň možnosť určenia trasy z aktuálneho na miesto atrakcie. Inovačné partnerské centrum zabezpečí jej vytvorenie taktiež pomocou externého dodávateľa a aplikácia bude opäť dostupná v troch jazykoch – slovenčine, angličtine a poľštine. Stiahnutie aplikácie je bezplatné.

Propagácia regiónu prostredníctvom vytvorenia reklamných videí a fotografií – IPC vlastnými pracovnými silami a pomocou analýzy atraktivity a návštevnosti vyberie lokácie, ktorými sa bude región propagovať v online priestore ( webová stránka, sociálne siete). Vytvorenie reklamného videa a galérie fotografií zabezpečí externý špecialista.

Vzdelávanie a informačné workshopy – v rámci propagácie projektu sa bude realizovať 15 workshopov pre širokú verejnosť, školy, stakeholderov z regiónu a pod. v oblasti využívania digitálnych produktov. Tieto workshopy budú zároveň slúžiť ako podporný prostriedok na spropagovanie vytvorených digitálnych produktov, ich využitia a samotnú prácu s nimi. Taktiež slúžia na prezentáciu stakeholderov navzájom, smerom k možnej budúcej spolupráce. V neposlednom rade podporia osvetu ochrany životného prostredia. Témy workshopov budú rôznorodé a navrhnuté tímom IPC tak, aby spĺňali vyššie menované ciele.

Aktuálne sa prostredníctvom tímu IPC realizujú prípravné práce pre projekt. O všetkých aktualitách vás budeme pravidelne informovať na našej stránke, preto ju neváhajte sledovať.

Aktuality – Podujatia – Stretnuttia
Prečítajte si ďalšie články týkajúce sa DIGITÁLNE EKOPOLONINY.
IPC Informačný deň (č.2): Digitálne EkoPoloniny - workshop

Podujatie: IPC Informačný deň (č.2): Digitálne EkoPoloniny – workshop, ktorý realizuje Inovačné partnerské centrum v rámci projektu Sigitálne EkoPoloniny z výzvy na predkladanie…

Projekt Digitálne EkoPoloniny

V prípravných prácach na projekte Digitálne EkoPoloniny (z programu Plánu obnovy) tím Inovačného partnerského centra aj naďalej pokračuje. V rámci…

V týchto dňoch začalo Inovačné partnerské centrum v Prešove pracovať na projekte Digitálne EkoPoloniny, financovaného z mechanizmu Plánu obnovy. Plán obnovy a odolnosti…

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...