Scroll Top

IPC Informačný deň (č.2): Digitálne EkoPoloniny – workshop

Pozvanka_IPC_Informacny_den_(c.2)_Digitalne_EkoPoloniny

Podujatie: IPC Informačný deň (č.2): Digitálne EkoPoloniny – workshop, ktorý realizuje Inovačné partnerské centrum v rámci projektu Sigitálne EkoPoloniny z výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie prostriedkov pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska planina a Poloniny.

Termín podujatia: 21.3.2024, KD Stakčín

Inovačné partnerské centrum (IPC) usporiadalo v Kultúrnom dome Stakčín stretnutie s aktérmi cestovného ruchu, zástupcami samospráv a dôležitými stakeholdermi, s cieľom predstaviť projekt “Digitálne EkoPoloniny” a iniciovať diskusiu o spolupráci.

Cieľom stretnutia bolo predstaviť plánované digitálne výstupy projektu “Digitálne EkoPoloniny”, ktoré IPC realizuje s ambíciou podporiť digitálnu transformáciu regiónu Polonín. Tento projekt zameraný na vytváranie digitálnych riešení má za úlohu chrániť a propagovať cenné prírodné oblasti. Účastníci mali príležitosť aktívne sa zapojiť do diskusie a prispieť svojimi nápadmi k vývoju digitálnych produktov, ktoré budú mať priamy alebo nepriamy pozitívny dopad na životné prostredie.

V Úvodnom slove riaditeľ IPC, Jozef Šimko, zdôraznil význam projektu: “Digitálne EkoPoloniny nie sú len o technológii. Sú o prepojení ľudí s prírodou prostredníctvom inovatívnych digitálnych riešení. Tento projekt ukazuje, ako môžeme využívať digitálne nástroje na ochranu našej prírody a súčasne rozvíjať udržateľný turizmus a podporovať tým tvorbu nových pracovných miest, či vzdelávanie v oblasti digitálnych riešení.”

Na pána riaditeľa nadviazal projektový manažér projektu Digitálne EkoPoloniny Michal Olejár, ktorý poskytol v úvode svojho výstupu komplexné informácie o projekte o je špecifickýčh cieľoch, jednotlivých úlohách a výstupoch v projekte. Nášledne boli odprezentované digitálne produkty, ktoré sú výstupom projektu a ich realizácia v rámci projektu zabezpečí rozvoj regiónu.

V programe podujatia svojou prezentáciou pokračovala marketingová manažérka projektu Digitálne EkoPoloniny Dominika Príhodová, ktorá predstavila úćastníkom podujatia návrh webovej stránky projektu.

Následne bol priestor na diskusiu, poćas ktorej na otázky a podnety podujatia odpovedal celý projektový team projektu Digitálne EkoPoloniny, vrátane pána riaditeľa IPC, z.z.p.o. PhDr. Jozefa Šimka.

Podujatie ukončil pán riaditeľ, poďakoval sa účastnikom podujatia, projektovému teamu a pánovi starostovi Stakčína za poskytnutie piestorov a vyslovil presvedčenie, že sa budeme stretávať na podobných podujatiach v nasledujúcom období.

Stretnutie “Digitálne EkoPoloniny” ukázalo, že ide o významnú príležitosť pre všetkých zainteresovaných, aby sa dozvedeli viac o digitálnych produktoch určených pre rozvoj regiónu a aby prispeli k jeho úspešnému zrealizovaniu digitálnych produktov.

Zanechať komentár

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...