Zelená ekonomika

ZELENÁ EKONOMIKA

Zelená ekonomika je časť ekonomiky, ktorej cieľom je znižovanie environmentálnych rizík a nedostatkov s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj bez poškodenia životného prostredia. Vytvára nové pracovné príležitosti, prispieva k znižovaniu chudoby, zlepšeniu životných podmienok a zároveň uplatňuje princíp rovnosti a spravodlivosti medzi krajinami.

Trvalo udržateľný rozvoj sa dá charakterizovať ako dlhodobý a cielený proces, ktorý ovplyvňuje všetky stránky života na všetkých úrovniach a smeruje k vytvoreniu modelu, ktorý uspokojuje potreby a záujmy ľudí pri znížení dopadov na krajinu a prírodné zdroje a pri súčasnom zachovaní kultúrneho a prírodného bohatstva. Trvalo udržateľný rozvoj predstavuje zlepšovanie životnej úrovne ľudí pri zachovaní prírodných hodnôt aj pre budúce generácie.

TROCHU V ČÍSLACH
0
Krajín
0
Partnerov
Čo IPC robí v tejto téme?
Sociálnu ekonomiku možno charakterizovať princípom solidarity, pričom jej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych a spoločenských cieľov. Projekt Enter :
  • rozvoj sociálnej ekonomiky na území PSK – stretnutie zorganizované IPC pre sociálne podniky a organizácie PSK v júni 2022;
  • memorandum s neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov – svojpomocná výstavba rodinných domov pre rómsku komunitu v Prešovskom kraji;
  • memorandum s občianskym združením Horúci tím – rómske dobrovoľníctvo;
  • montessori školenie na prácu s rómskymi deťmi – 10 mesačný kurz spojený s výrobou pomôcok a praktickým využitím znalostí;
  • spolupráca s Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky v Prešove;
  • stretnutia so zástupcami sociálnych podnikov.
Čo chystá IPC v tejto téme?
  • školenie pre organizácie PSK ohľadom verejného obstarávania so sociálnym aspektom;
  • školenie pre sociálne podniky v oblastiach definovaných podnikmi;
  • Minitrh, kde sa stretnú sociálne podniky s organizáciami PSK a ďalšími subjektmi na prehĺbenie spolupráce;
  • Stretnutia v regiónoch pre sociálne podniky a úrady práce.
Užitočné linky:
Slovenská agentúra životného prostredia https://www.sazp.sk/
Inštitút cirkulárnej ekonomiky https://www.incien.sk/
Informačná platforma Zelené hospodárstvo https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/
Environmentálny fond https://envirofond.sk/
Predajný portál pre sociálne podniky https://kupuj-zodpovedne.sk/
Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie https://socialneinovacie.gov.sk/

Sociálnu ekonomiku možno charakterizovať princípom solidarity, pričom jej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych a spoločenských cieľov. Ide o nástroj modernizácie sociálneho štátu a jeho partnerov. Sociálna ekonomika je spájaná predovšetkým, ale nie len, s témami, ako sú podpora zvyšovania zamestnanosti a sociálnej súdržnosti,  rozvoj verejných služieb alebo podpora regionálneho rozvoja. Tieto sú prítomné  najmä v dvoch hlavných oblastiach verejnej politiky: sociálne a pracovné začlenenie a miestny rozvoj a tvorba pracovných miest.

Jedným z hlavných cieľov sociálnej ekonomiky je čo najviac ľudí vyviesť so situácie  pasívnej sociálnej odkázanosti, ktorá indikuje riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Vzdelávanie zohráva mimoriadne dôležitú rolu. V zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. je pozitívnym sociálnym vplyvom napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu.

Sociálna ekonomika je súhrn aktivít vykonávaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. V mnohých krajinách EÚ upevňuje svoje postavenie v tradičných sektoroch, akými sú napríklad poľnohospodárstvo, služby, sociálne služby, maloobchod, tradičné remeslá, ale i bankovníctvo a  poisťovníctvo.

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...