Scroll Top

Sociálne inovácie

SOCIÁLNE INOVÁCIE

Sociálna ekonomika je súhrnom aktivít, ktoré sa uskutočňujú nezávisle od štátnych orgánov a ich hlavným cieľom je dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu, pričom za pozitívny sociálny vplyv sa považuje napĺňanie verejného alebo komunitného  záujmu.

Sociálna ekonomika je riadená solidaritou s cieľom  čo najviac ľudí vyviesť zo situácie  pasívnej sociálnej odkázanosti, ktorá indikuje riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Slúži na napĺňanie sociálnych cieľov, ktoré často sledujú aj spoločenské ciele. Patrí sem najmä  zvyšovanie zamestnanosti, rozvoj sociálnych služieb a podpora regionálneho rozvoja.

TROCHU V ČÍSLACH
0
oslovených RSP
0
podporené organizácie
Čo IPC robí v tejto téme?
  • spolupráca s neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov, ktorá sa venuje svojpomocnej výstavbe domov v rómskych komunitách;
  • spolupráca s Gréckokatolíckou rómskou misiou, ktorá v rámci svojej činnosti vykonáva veľké množstvo aktivít s cieľom pomôcť rómskym občanom;
  • projekt Spoločenstvo vylúčených komunít, ktoré sa venuje inovatívnym formám vzdelávania rómskych detí;
  • stretnutia aktérov sociálnej ekonomiky s cieľom prepájať subjekty (aj s verejnou
    správou), vzdelávať a nadväzovať spolupráce;
  • návštevy registrovaných sociálnych podnikov, počas ktorých IPC získavalo odpovede na otázky ohľadom potrebnej pomoci, ďalšej spolupráce a plánov.;
Čo chystá IPC v tejto téme?
  • pokračovať spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú znevýhodneným občanom
  • usporadúvať workshopy a eventy, ktoré rozšíria povedomie verejnosti o práci v oblasti sociálnej ekonomiky
  • zúčastňovať sa stretnutí so stakeholdermi a rozširovať možnosti spolupráce s ďalšími subjektmi
Užitočné linky:

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...