Scroll Top
ENTER – transfer
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika.
Názov projektu
ENTER – transfer

Vedúci partner projektu ENTER-transfer:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

Počet ostatných partnerov: 8

  • Inovačné partnerské centrum, Prešov
  • Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Česká republika
  • Juhočeský vedecko-technický park, České Budějovice, Česká republika
  • Business Upper Austria – Hornorakúska hospodárska agentúra, Mechatronický klaster, Linz, Rakúsko
  • Univerzita aplikovaných vied Dolného Rakúska, Wels, Rakúsko
  • DUNEA – Regionálna rozvojová agentúra regiónu Dubrovník – Neretva, Chorvátsko
  • Inštitút pre udržateľné technológie – Národný výskumný inštitút, Radom, Poľsko

Začiatok projektu: 01.06.2017
Ukončenie projektu: 31.05.2020
Celková hodnota projektu: 2 000 000 €
Financovanie z prostriedkov Interreg CE:1 700 000 €
Financovanie z národných zdrojov: 300 000 €

Projekt ENTER-transfer je financovaný Programom Európskej teritoriálnej spolupráce a spolufinancovaný z národných zdrojov.

 

FINANCOVANIE

Projekt ENTER-transfer trvajúci tri roky s celkovým rozpočtom 2 milióny eur

Interreg CENTRAL EUROPE 1,7 mil. eur
0%
Národné zdroje: 0,3 mil eur
0%

Cieľe - aktivity - výsledky - výstupy

Hlavnou témou projektu ENTER-transfer je  nástupníctvo firiem, ktoré sa stáva jedným z najvýznamnejších problémov súčasnosti v strednej Európe, pretože táto problematika má výrazné hospodárske a sociálne dopady.

Množstvo fungujúcich rodinných firiem každoročne musí ukončiť svoje aktivity z dôvodu ich neschopnosti nájsť vhodného nasledovníka, ktorý by prevzal vedenie spoločnosti.

Relevantnosť témy pre Slovensko a ďalšie krajiny strednej Európy zapojené do projektu podľa neho podčiarkuje aj fakt, že napriek existencii schém umožňujúcich nástupníctvo v krajinách západnej Európy, postsocialistické krajiny majú minimálne skúsenosti s prenosom vlastníctva a len základné povedomie o danej problematike.

Projekt ENTER-transfer trvajúci tri roky s celkovým rozpočtom 2 milióny eur je financovaný Programom Európskej teritoriálnej spolupráce „Interreg CENTRAL EUROPE“, ktorý poskytne vyše 1,7 milióna eur a spolufinancovaný z národných zdrojov.

Prostredníctvom školení a praktických nástrojov a postupov chce projekt prispieť k posilneniu kapacít subjektov verejného sektora pri podpore nástupníctva, ako aj k rozvoju kompetencií mladých podnikateľov, majiteľov rodinných podnikov a ich potomkov pre úspešnú realizáciu tohto transformačného procesu.

Ďalším z plánovaných výstupov projektu je vytvorenie online portálu spájajúceho spoločnosti hľadajúce nástupníkov a mladých spoločností s ambíciou prevziať vedenie inej firmy. Vďaka vypracovaným stratégiám zohľadňujúcim špecifiká jednotlivých participujúcich krajín, budú môcť subjekty verejného sektora vytvárať vhodné podmienky pre nástupníctvo firiem na lokálnej a regionálnej úrovni.

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...