Scroll Top

Program spolupráce Interreg Europe 2014 – 2020

stiahnuC5A5_1

 

Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg Europe schválil podmienky pre II. výzvu na predkladanie projektových zámerov. Verejná výzva bude pre žiadateľov otvorená od 5. apríla do 13. mája 2016.

Program spolupráce podporuje vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Zapojenie sa slovenských partnerov do riešenia otázok celoeurópskeho významu predstavuje dôležitý nástroj na podporu regiónov. Podrobnejšie informácie o programe spolupráce nájdete na webovej stránke Interreg Europe.

Oprávnenými subjektmi pre financovanie z programu spolupráce sú verejné orgány, subjekty, ktoré sa riadia verejným právom a súkromné neziskové organizácie. Výzva je pripravená prijímať projektové návrhy vo všetkých témach, t.j výskum, technologický rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo a životné prostredie.
Slovenskí žiadatelia môžu nájsť informácie o pripravovanej výzve na predkladanie projektov na www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

Program spolupráce vytvoril pre žiadateľov databázu projektových myšlienok a vyhľadávania partnerov prostredníctvom vytvorenia účtu obsahujúceho informácie o Vás a Vašich projektových ideách, získate prístup k zoznamu inštitúcií s podobným zameraním, pričom zároveň môžete propagovať aj ten Váš projekt. Zároveň prostredníctvom stránky LinkedIn boli vytvorené skupiny pre neformálnu výmenu názorov a diskusiu venované vyhľadávaniu partnerov a nápadov. Všetky informácie sú dostupné na www.interregeurope.eu/help/support-for-applicants/. Žiadatelia majú tiež možnosť požiadať Spoločný sekretariát programu spolupráce o spätnú väzbu na ich projektový zámer. Možnosť asistencie sekretariátu je otvorená od polovice februára do polovice apríla 2016.

Zároveň Ministerstvo hospodárstva SR ako Národné kontaktné miesto pre program spolupráce Interreg Europe umožňuje v rámci druhej verejnej výzvy pre potenciálnych žiadateľov osobné konzultácie k projektovým zámerom.

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...