Scroll Top

PROMETEUS

InterregEurope

Inovačné partnerské centrum (Prešovský samosprávny kraj) je partnerom v medzinárodnom konzorciu, ktoré sa úspešne zapojilo do 2.výzvy programu Interreg Europe, vyhlásenej a publikovanej v máji 2016 na portáli www.interreg-europe.com.

Projekt Prometeus (PROMotionofEmobiliTyin EU regionS – Propagácia e-mobility v EU regiónoch) sa zaoberá témou e-mobility. Cieľom projektu je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondmi, s cieľom podporiť e-mobilitu, ktorá predstavuje udržateľnejšiu, nízkouhlíkovú alternatívu pre dopravu. Podpora e-mobility musí prekonať dve hlavné prekážky a to: obtiažná dostupnosť infraštruktúry a nízke povedomie verejnosti.

Aby ich bolo možné prekonať, Prometeus bude podporovať vymedzenie opatrení, ktoré majú byť začlenené do implementácie samotného politického nástroja. Na základe informácií od partnerov projektu sa dá predpokladať, že pôjde o tieto opatrenia:

 • Integrácia – mobility v stratégiách / plánoch / programové stimuly,
 • zvyšovanie povedomia,
 • výskum a inovácie.

Tieto akcie budú navrhované a realizované pomocou mobilizácie kľúčových zástupcov e-mobility v každej krajine, čo uľahčí a usmerní verejné a súkromné investície a zvyšovanie povedomia medzi obyvateľstvom, podnikateľským sektorom a ďalšími aktérmi potýkajúcimi sa s e-mobilitou.

Partnermi projektu sú:

 1. Ministerstvo dopravy a infraštruktúry  (Malta) – hlavný partner
 2. Regionálny úrad Korutánsko (Rakúsko)
 3. Regionálny úrad Kastílsko (Španielsko)
 4. Región Lazio (Taliansko)
 5. Prešovský samosprávny kraj (Slovensko)
 6. Poliedra (Taliansko) – poradenský partner

V rámci aktivít sa budú realizovať:

 • Medzinárodné workshopy, počas ktorých budú partneri a zainteresované strany prezentovať a diskutovať o procese a výsledkoch projektu.
 • Návštevy v teréne, kde budú prezentované konkrétne projekty alebo osvedčené postupy na e-mobilitu v danom regióne.
 • Regionálne workhsopy, na ktorých budú  prezentované  výsledky z medziregionálnych stretnutí širšiemu publiku a naopak budú získané nové regionálne/miestne podnety.
 • Semináre a osvetové akcie
 • Bilaterálne meetingy sa budú konať pri ostatných väčších aktivitách aby sa šetrili náklady na cestovanie.
 • Účasť na vzdelávacej platforme.
 • Účasť v európskych akciách na podporu výmeny poznatkov s výskumnými inštitúciami, orgánmi verejnej správy, asociáciami.

Rozpočet projektu je:

1 419 165,- eur.

Trvanie projektu:

1.1.2017 – 30.6.2021

InterregEurope

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...