Scroll Top

Štát bude podporovať dobrovoľníctvo prostredníctvom dotácií

Mont. aktivity v Čičave1

Organizácie ktoré pracujú s dobrovoľníkmi budú dostávať dotácie z rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  Podmienkou bude získanie akreditácie, ktorá má slúžiť aj ako značka kvality.  Práve tá má slúžiť ako štátne overenie spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti – právnickej osoby v oblasti dobrovoľníckej činnosti.

Podmienkou jej udelenia bude napríklad aktívne vykonávanie dobrovoľníckej činnosti aspoň jeden rok pred podaním žiadosti, personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu, systém evidencie dobrovoľníkov v organizácii, zverejnené transparentné informácie o voľných dobrovoľníckych príležitostiach či zavedený systém zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov.

O udelení i zrušení akreditácie má rozhodovať samotné ministerstvo na návrh akreditačnej komisie v oblasti dobrovoľníctva. Komisia bude zložená z piatich členov – z troch zástupcov ministerstva a dvoch odborníkov dlhoročne pôsobiacich v oblasti dobrovoľníctva, ktorých má vymenúvať a odvolávať minister vnútra. Rozhodnutie o udelení akreditácie sa má vydávať na štyri roky.

Legislatíva jasne vymedzuje, že prijímateľom dobrovoľníckej činnosti sú právnické a fyzické osoby, ktorých prvoradým cieľom nie je tvorba zisku či súkromného obohatenia, ale realizácia činností vo verejnom prospechu či záujme.  Zákon definuje  aj výšku nákladov na dobrovoľnícku činnosť. V súčasnosti majú organizácie pri ich určovaní voľnú ruku.  Vyplýva to z novely paragrafu o dobrovoľníctve a ďalších zákonov, ktorú minulý štvrtok schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

Ďalšou pozitívnou novinkou je,  že ak  dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia má byť povinná vydať mu písomné potvrdenie o vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách, ktoré nadobudol počas dobrovoľníckej činnosti.

Nová legislatíva nadobúda účinnosť od 1. apríla. 2023

 

Fotografie zdroj: Inovačné partnerské centrum

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...