Scroll Top

27. 02. 2020 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výz

IPC_Mapka_2020-1-1
Otvorenie 3. hodnotiaceho kola rozširuje okruh oprávnených žiadateľov o podnikateľské subjekty z okresov Humenné a Medzilaborce.
Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP s cieľom rozvoja potenciálu cestovného ruchu vybraných okresov PSK prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu / služby na trh cestovného ruchu.

Základné informácie:

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: 30.04.2021
Max. intenzita pomoci (nenávratný finančný príspevok): max. 85 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Minimálna výška NFP na projekt: 35 000 EUR.
Maximálna výška NFP na projekt: 200 000 EUR.
Oprávnení žiadatelia: FO a  PO (osoby zapísané v Obchodnom registri a osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia)
Príklady oprávnených aktivít projektu:
– hotelové, turistické a iné krátkodobé ubytovanie
– rekonštrukčné práce (nezahŕňa výstavbu nových budov), výdavky na zmenu dokončenej stavby a drobné stavby
– prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb ( letné / zimné športy )
– služby týkajúce sa telesnej pohody, prevádzka športových zariadení
– vydávanie publikácií, kníh, periodík, brožúr, letákov a iné nakladateľské činnosti
– výroba suvenírov, dekoratívnych a spomienkových predmetov
– tvorba a úprava webového sídla, obstaranie reklamných predmetov a iné
Všetky ostatné dôležité dokumenty a informácie nájdete na nasledujúcej internetovej stránke:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...