Scroll Top

ANALÝZA OBJEKTOV prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických zaujímavosti, gastronomických a hotelových zariadení v blízkosti CHFKD na území Košického a Žilinského kraja

og

Jenou z úloh Inovačného partnerského centra, z.z.p.o. v rámci cezhraničného projektu GreenFilmTourism bolo vypracovanie dokumentu ANALÝZA OBJEKTOV prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických zaujímavosti, gastronomických a hotelových zariadení v blízkosti CHFKD na území Košického a Žilinského kraja.

Predkladaná analýza je zameraná na identifikáciu bodov prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických, stravovacích a ubytovacích objektov. Riešené územie je totožné s vybranými lokalitami Košického kraja (Spiš) a Žilinského kraja (Liptov, Orava, Kysuce, Turiec, časť Považia). Tieto historické regióny sa vyznačujú bohatstvom prírodných krás a kultúrno – historických pamiatok. Nachádzajú sa tu národné parky – TANAP, NAPANT, NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra a NP Slovenský raj. Zasahujú sem chránené krajinné oblasti Horná Orava, Kysuce, Strážovské vrchy a mnohé maloplošne chránené územia s cennými druhmi flóry a fauny.

Územie sa vyznačuje obrovským množstvom výnimočných architektonických skvostov – pamiatkami zaradenými do Zoznamu UNESCO, mestskými pamiatkovými rezerváciami, pamiatkovými rezerváciami ľudovej architektúry, skanzenmi, hradmi, kaštieľmi a pod. Rovnako hodnotné je aj nehmotné dedičstvo v podobe miestnych podujatí, festivalov, hudobných alebo tanečných tradícií, zvykov a obradov, remesiel a regionálnej kuchyne. Analýza sa vzťahuje na územie Košického a Žilinského kraja v blízkosti trasy filmového kultúrneho dedičstva. Jednotlivé lokality sú situované v rádiuse 10 km od predmetných lokalít. Účelom analýzy je vytvorenie komplementárnej turistickej inšpirácie pre návrh filmovej trasy v rámci projektu GreenFilmTourism a bližšie poznanie daných regiónov.

Celý dokument sa nachádza na tomto LINKU:

https://ipcpo.sk/images/Anal%C3%BDza_objektov_pr%C3%ADrodn%C3%A9ho_a_kult%C3%BArneho_dedi%C4%8Dstva.pdf

Projekt „GreenFilmTourism“ spolufinancovaný z prostriedkov

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A

Poľsko -Slovensko 2014-2020

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...