Scroll Top

Inovačné partnerské centrum na stretnutí starostov a primátorov miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja

DSC_0033

Prešovský samosprávny kraj spojil starostov a primátorov v spoločnej diskusii. Aktéri stretnutia sa zhodli, že vzájomnou spoluprácou chcú budovať krajší a lepší kraj.

Aktéri sa stretli na spoločnom zasadnutí. Prešovský samosprávny kraj podujatie inicioval so zámerom podporiť spoluprácu a vytvoriť priestor pre spoločnú diskusiu a výmenu informácií. Aktuálne rozvojové aktivity odprezentoval celkovo približne trom stovkám zástupcov miestnej samosprávy.

Vytvoriť platformu pre budúcu spoluprácu a vzájomné partnerstvo. To bolo cieľom zasadnutia regionálnej a miestnej samosprávy, ktorú zorganizovala prešovská krajská samospráva. V krajskom meste Prešov sa v utorok 28. marca s primátormi miest a starostami obcí diskutovalo o možnostiach a príležitostiach pre ďalší rozvoj. Navrhnutý koncept spolupráce má pomôcť k budovaniu lepšieho kraja.

„Som rád, že primátori a starostovia prijali naše pozvanie a prišli v takom počte. Mestá  a obce sú naším dôležitým partnerom a pre nastavenie dobrého fungovania kraja a zlepšovanie života ľudí, ktorí tu žijú,  je navzájom sa počúvať a pracovať spoločne naozaj kľúčové. Som totiž presvedčený, že keď kraj bude spolupracovať s miestnou samosprávou, môže sa nám podariť rozvíjať ho tak, aby bol pýchou pre náš región aj pre celé Slovensko,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Ako dodal, podujatie bolo venované konkrétnym a aktuálnym témam vzájomnej spolupráce.

„Predstavili sme aj naše vízie, do ktorých sa púšťame i príležitosti, ako môžu mestá a obce ďalej napredovať. Začíname nové programovacie obdobie a je potrebné, aby vedeli, ako majú postupovať pri čerpaní eurofondových či našich prostriedkov pre svoje zámery. Chceli sme samosprávam ukázať, že sme tu pre nich a že sme my tí prví, ktorí otvárame dvere investorom a ďalšiemu rozvoju, nikto iný to za nás neurobí“ priblížil M. Majerský.

Podujatie konkrétne predstavilo priority prešovskej župy so zacielením na programové obdobie 2021-2027 a prípravu integrovaných projektových balíkov, kedy v rámci alokácie z Programu Slovensko má na územie Prešovského kraja prísť takmer 250 miliónov eur.

Hovorilo sa aj o schválených prioritách kraja na nové programové obdobie, ktoré sú rozpracované do 7 integrovaných projektových balíkov tvoriacich Integrovanú územnú stratégiu. Nosnými oblasťami sú veda, výskum a inovácie, dekarbonizácia a odpadové hospodárstvo, znevýhodnené skupiny obyvateľov kraja, či dátová politika a digitalizácia. Zároveň tri z nich sú teritoriálne zamerané na dopravu na Spiši a Šariši a rozvoj cestovného ruchu a kultúry na území Horného Zemplína.

Priblížené boli programy cezhraničnej spolupráce a grantová schéma PSK s možnosťou čerpania dotačných prostriedkov z jej troch vyhlásených výziev. Osobitnou témou utorkového zasadnutia bol územný rozvoj kraja v cestnej infraštruktúre, kde plány PSK na roky 2023 – 2026 zahŕňajú rekonštrukciu približne troch stoviek kilometrov ciest II. a III. triedy a opravy 270 mostov. Cieľom PSK je zastabilizovanie dobrého a uspokojivého stavu mostov kvalitnými údržbovými činnosťami a personálnymi kapacitami.

Súčasťou zasadnutia bola taktiež otvorená diskusia a prezentácie aktérov regionálneho rozvoja. Svoju činnosť predstavili  IDS Východ, Nadácia PSK pre podporu rodiny, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Regionálny kontaktný bod, Inovačné partnerské centrum, ako aj Regionálne poradenské a informačné centrum  v Prešove.

 

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...