Scroll Top

Inovatívna online platforma projektu ENTER-transfer podporí nástupníctvo malých a stredných podnikov

ENTER-transfer_CMYK

Projekt ENTER-transfer

Inovačné partnerské centrum

Ukončenie projektu ENTER-transfer so sebou prinieslo splnenie očakávaných cieľov, a to v podobe vývoja inovatívnej online platformy a súboru nástrojov podporujúcich nástupníctvo v podmienkach malých a stredných firiem, ktoré sa stáva jedným z významných tém súčasnosti v strednej Európe.

Nakoľko množstvo fungujúcich rodinných firiem každoročne musí ukončiť svoje aktivity z dôvodu ich neschopnosti nájsť vhodného nasledovníka, ktorý by prevzal vedenie spoločnosti, uvedené výstupy financované Programom Európskej teritoriálnej spolupráce „Interreg CENTRAL EUROPE“ dokážu zefektívniť a zdynamizovať celý proces nástupníctva, ktorý bol počas troch rokov trvania projektu “ENTER-transfer – rozvoj ekonomických a sociálnych inovácií vytvorením prostredia umožňujúceho nástupníctvo firiem“ ústrednou témou.

Na pôde hlavného projektového partnera Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) boli preto oficiálne odprezentované a spustené do užívania projektové výstupy „Enterprise Transfer platforma“ umožňujúca realizáciu nástupníctva firiem na medzinárodnej úrovni a „Toolbox pre podporu nástupníctva“.

Zámerom Inovačného partnerského centra, ako jedného z projektových partnerov konzorcia Enter-transfer, je inštitucionálne zabezpečovania infraštruktúry prostredníctvom inovačných nástrojov pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch v súlade s regionálnymi inovačnými stratégiami a Inovačnou stratégiou Slovenskej republiky, znovu obnovovanie a rozširovanie potenciálu inovácií pre inovatívne podnikanie na regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni.

Online portál spájajúci spoločnosti hľadajúce nástupníkov a mladých spoločností s ambíciou prevziať vedenie inej firmy tak významne prispeje a dokáže akcelerovať  aktivity Inovačného centra v dlhodobom horizonte.

Projekt ENTER-transfer trvajúci tri roky s celkovým rozpočtom dva milióny eur bol financovaný Programom Európskej teritoriálnej spolupráce „Interreg Stredná Európa“, ktorý poskytol vyše 1,7 milióna eur a spolufinancovaný z národných zdrojov.

Do projektu sa zapojilo osem inštitúcií z piatich piatich krajín EÚ:

  1.  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
  2. Inovačné partnerské centrum, Prešov
  3. Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika
  4. Juhočeský vedecko-technický park, České Budějovice, Česká republika
  5. Hornorakúska hospodárska agentúra, Mechatronický klaster, Linz, Rakúsko
  6. Univerzita aplikovaných vied Dolného Rakúska, Wels, Rakúsko
  7. Regionálna rozvojová agentúra regiónu Dubrovník – Neretva – DUNEA, Chorvátsko
  8. Inštitút pre udržateľné technológie – Národný výskumný inštitút, Radom, Poľsko

***

V Prešove dňa 15. júna 2020

Jozef Šimko
riaditeľ Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139
080 01 Prešov

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...