Scroll Top

Kreatívny priemysel v Prešovskom regióne v rámci ďalšieho ročníka ENTER session

IPC-logos-final-PROVIZOR

Inovačné partnerské centrum v spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja PSK a so Slovenskou marketingovou asociáciou aj tento rok pripravilo v Prešove dňa 11.4.2017 „deň plný panelových diskusií“ pod názvom ENTER session 2017. Nosnou témou konferencie bol Kreatívny priemysel na Slovensku aj v zahraničí, v kontexte pripravovaných Centier kreatívneho priemyslu. Tento rok sme privítali v panelových diskusiách veľmi zaujímavých hostí zo zahraničia.

PREČO KREATÍVNY PRIEMYSEL?

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Mestom Prešov pripravuje koncept nového Centra kreatívneho priemyslu, ktoré má za cieľ podporiť viaceré odvetvia kreatívneho priemyslu a do budúcna vytvoriť nové pracovné miesta. Obe strany podpísali dňa 21.2.2017 Memorandum o spolupráci, v ktorom sa zaviazali spolupracovať pri príprave regionálneho kreatívneho centra v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu, špecifický cieľ 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Na podujatí ENTER session 2017 sa diskutovalo okrem iného aj o tom, ako by takéto centrum malo fungovať, kto sú kľúčoví hráči v kreatívnej oblasti Prešovského kraja ale aj o tom, ako je podporovaná táto oblasť aj v ostatných samosprávnych krajoch Slovenska.

Fotodokumentáciu z podujatia nájdete na tomto linku.

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...