Scroll Top

Úvodná konferencia projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)

Poland-Slovakia_SK_01_RGB

Inovačné partnerské centrum ako jeden z trinástich partnerov vlajkového projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)  pripravilo dňa 11.4.2017 vo svojich priestoroch na Hlavnej ulici č. 139 úvodnú konferenciu určenú pre širokú verejnosť ako aj pre partnerov projektu. Nosnou témou konferencie boli témy pracovnej a duchovnej rovnováhy či samotné príbehy ľudí, ktorí sa vydali na púť a ktorí sa chcú podeliť so svojimi skúsenosťami z týchto ciest.

Konferencia prebiehala formou panelových diskusií,  celý deň bol ladený interaktívne s možnosťou zapojenia samotného publika do prebiehajúcej diskusie.

PROJEKT SVÄTOMARIÁNSKA PÚŤ („SVETLO Z VÝCHODU“)

Vlajkový projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je jedným z úspešne predkladaných projektov v rámci výzvy programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- Slovensko 2014 – 2020. Zámerom je dobudovať turistickú infraštruktúru a ponúknuť nový produkt cestovného ruchu.

Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je  inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Tá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k Mariánskym tradíciám. Koordinátorom projektu je Prešovský samosprávny kraj, okrem štyroch farností  na slovenskej strane na ňom participujú Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane ho podporuje Podkarpatské vojvodstvo,  Inštitút Medzikulturného dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti.

Úlohou Inovačného partnerského centra (IPC) v projekte je navrhnúť marketingový koncept medzinárodného turistického produktu „Svätomariánska púť“, kde sa jedná najmä o branding, komunikačnú a digitálnu stratégiu. Zároveň IPC v projekte pripraví komplexné databázy stravovacích a ubytovacích kapacít pre pútnikov a navrhne inovatívny nástroj štatistického merania pútnického turizmu, ktorý doposiaľ neexistuje. V rámci jednej z úloh projektu, ktorou je šírenie myšlienky svätomariánskej púte, zorganizuje IPC štyri mariánske besedy priamo v pútnických miestach (dve na slovenskej a dve na poľskej strane) a tri odborné fóra v rámci Prešovského regiónu.

Fotodokumentáciu z konferencei nájdete na tomto linku.

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...