Scroll Top

Nový medzinárodný turistický produkt

Poland-Slovakia_SK_01_RGB

Inovačné partnerské centrum je jedným z 13 partnerov medzinárodného projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), ktorý bol v roku 2016 úspešne podaný Prešovským samosprávnym krajom v rámci výzvy na vlajkové projekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko.

Hlavným cieľom projektu Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”) je dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Tá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k Mariánskym tradíciám. Pre náš stredoeurópsky priestor má značný význam Stredoeurópska mariánska cesta, ktorá spája viac ako 150 mariánskych pútnických miest v stredoeurópskom regióne. Návrh Svätomariánskej púte („Svetlo z Východu“) odráža úzku nadväznosť na spomínané trasy a posilňuje v širšom kontexte celkový rozvoj dotknutého regiónu, či už po stránke ekonomickej, kultúrnej alebo duchovnej.

Úlohou Inovačného partnerského centra v projekte ako nositeľa odborného know-how v oblasti inovácii a marketingu je navrhnúť marketingový koncept nového turistického produktu Svätomariánskej púte. Tento proces bude zahŕňať návrh koncepcie, branding, marketingovú kampaň (tradičné aj online média) a množstvo mäkkých aktivít pre šírenie myšlienky Svätomariánskej púte. Ak sa chcete zúčastniť prieskumu verejnej mienky na tému Svätomariánka púť – branding, ozvite sa nám a my Vám sprístupníme anketu, ktorej výstupy budú zohľadnené pri tvorbe marketingového konceptu.

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...