Scroll Top

Nový projekt – GreenFilmTourism

GFT1

Inovačné partnerské centrum vstupuje do ďalšieho projektu s názvom GreenFilmTourism. Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika.

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Vedúci partner: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielsko-Białej

Počet ostatných partnerov: 5

 PW / VP: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielsko-Białej

 P1: Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

 P2: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie

 P3: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

 P4: Inovačné partnerské centrum, Prešov

 P5: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Začiatok projektu: 01. 11. 2020

Ukončenie projektu:31. 10. 2022

Celková hodnota projektu: 908 568,36 €

Financovanie z prostriedkov EFRR: 772 283,09 €

Vlastné spolufinancovanie: 230,439.75 €

Schválený rozpočet pre IPC vo výške: 135 513,80 €

 Financovanie:

 • EFRR: 85% – 115 186,73 €
 • Štátny rozpočet: 5% – 6787,69 €
 • Iné štátne verejné prostriedky: 9,99% – 13 539,38 €

 Hlavný cieľ projektu:

 Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Špecifický cieľ:

 • Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Projektové aktivity/Vecné úlohy:

 • Vytvorenie internetového portálu a elektronickej databázy filmového kultúrneho dedičstva v cezhraničnej oblasti v troch jazykoch (PL, SK, ENG)
 • Vytvorenie cezhraničného chodníka/trasy filmového kultúrneho dedičstva v cezhraničnej oblasti
 • Vzdelávacie a informačné aktivity v oblasti filmového kultúrneho dedičstva
 • Návrh udržateľných postupov a vypracovanie a implementácia spoločných cezhraničných noriem a usmernení na podporu zachovania a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničnej oblasti
 • Propagácia projektu (Prepojenie propagačných aktivít projektu s vecnými úlohami a cieľmi projektu)
 • Riadenie projektu

 

Výsledky projektu:

Projekt vytvára pridanú hodnotu na oboch stranách hranice v celej oblasti PL-SR. Vďaka projektu dochádza k vytvorenie integrovaného systému informácií, vzdelávania a propagácie filmového dedičstva v oblasti cezhraničnej spolupráce. Projekt prispeje ku konkurencie schopnosti pohraničných regiónov, k budovaniu znalostnej ekonomiky, tvorivých odvetví a služieb a zvýši kvantitu a kvalitu cezhraničných iniciatív. Projekt pomôže obyvateľom periférnych prihraničných oblastí vytvárať nové a posilňovať stabilne existujúce pracovné miesta, čo prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľstva v prihraničných regiónoch. Pridanou hodnotou projektu, ku ktorej dôjde na oboch stranách hranice je zvýšenie počtu turistov v súvislosti so zvýšením viditeľnosti a príťažlivosti pohraničných oblastí PL-SR. Okrem toho bude prínosom zvýšenie počtu filmových a televíznych produkcií pomocou noriem a usmernení, ktoré uprednostňujú ochranu a zachovanie prírodného prostredia.

Výsledky pre miestnu spoločnosť:

 • Lepšia identifikácia osôb s miestom pôvodu a pobytu.
 • Zvyšovanie povedomia o hodnote a atraktívnosti vlastného regiónu.
 • Nové pracoviská – aktivácia existujúcich a vytváranie nových.
 • Zlepšenie kvality života – zvýšenie počtu turistov povedie k posilneniu tejto oblasti, menej zásahov do prostredia zvýši pohodlie obyvateľov.
 • Zvýšenie príťažlivosti pohraničných oblastí a podpora ich kultúry.

Ďalšie výstupy:

 • Zvýšenú motiváciu vybrať si turistickú motiváciu týkajúcu sa miest, prírodných a kultúrnych pamiatok vo filmoch.
 • Zvýšenú spokojnosť turistov s poskytovaním nových produktov cestovného ruchu zvýšenú prepojenosť cestovného ruchu a súvisiacich služieb v danej oblasti.
 • Rozšírená turistická ponuka ponúkajúca viac príležitostí na voľný čas a kombináciu rekreácie s vzdelávacími aktivitami na zachovanie, propagáciu a rozvoj kultúrneho dedičstva.
 • Jasne stanovené normy a usmernenia pre filmový a televízny sektor o ochrane a zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva.

Vstup do projektu potvrdil svojim podpisom na zmluve riaditeľ IPC Mgr. Jozef Šimko v piatok 9.10. 2020 na pôde Regionálneho poradenského a informačného centra v Prešove.

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...