Scroll Top

Novoročný koncert

Inovačné partnerské centrum Vás srdečne pozýva na Novoročný koncert, na
ktorom odznejú vianočné piesne, koledy a barokové inštrumentálne skladby
pre kvarteto, v podaní opernej speváčky Brigity Tivadarovej, telesa
Quartetto Ristretto a recitácií Martiny Polákovej.

Koncert sa uskutoční dňa 9. januára 2020 (štvrtok) o 18:00 v priestoroch
Inovačného partnerského centra na Hlavnej 139 v Prešove, v rámci
projektu Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”) financovaného z
programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Vstup je voľný.

Z dôvodu kapacitných obmedzení Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti
odpoveďou na tento email: info@ipcpo.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého v Novom roku 2020

Mgr. Jozef Šimko
riaditeľ Inovačného partnerského centra

P r o g r a m  N o v o r o č n é h o  k o n c e r t u
09.01.2020

1. J. Charpentier – Te Deum
Quartetto Ristretto
2. John F. Wade – Adeste Fideles
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
3. G. F. Händel – Water music-air, Bouree
Quartetto Ristretto
4. W. A. Mozart – Ave Verum
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
5. Betlehemský príbeh – (podľa videní sv. Brigity Švédskej)
Martina Poláková – recitácia
6. C. Franck – Panis Angelicus
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
7. Quartetto, napr. Jean – Joseph Mouret: Rondo
Quartetto Ristretto
8. Vstaňte pastieri, vstaňte hore, narodil sa Ježiš v Betlemskom dvore
Sem sme prišli zo salaša (upravená, zo zbierky spevov vydaných pred zostavením JKS)
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
9. Modlitba k Panne Márii (podľa videní sv. Brigity Švédskej)
Martina Poláková – recitácia
10. Ave Mária
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
11. F. Gruber – Tichá noc
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
Dramaturgia a scenár koncertu: Brigita Tivadarová

Brigita Tivadarová – soprán
Vyštudovala operný spev na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (DiS.art.). Zameriava sa na príležitostnú koncertnú činnosť, kde prezentuje áriový a piesňový repertoár rôznych štýlových období a duchovnú tvorbu. Koncertne sa predstavila doma aj v zahraničí (Kanada a Anglicko). Spievala na pútiach v Jeruzaleme, Betleheme, Fatime, Lurdoch a pri zasvätení Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Je riaditeľkou Občianskeho združenia Arioso, kde zabezpečuje organizovanie a dramaturgiu koncertov, získavanie finančných partnerov, propagáciu, vypracováva odborné sprievodné slová na koncertoch, vypracováva a koordinuje projekty OZ a zároveň je aktívna v jeho koncertnej činnosti. Spolupracovala so súbormi zameranými na barokovú hudbu. V rokoch 2010 – 2013 pôsobila ako pedagóg spevu na Katedre hudby Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. K jej zborovej praxi patrilo účinkovanie v zbore Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka v Bratislave so zameraním na ukrajinskú opernú tvorbu (vystúpenia Slovensko, Poľsko a Ukrajina). Pracuje ako manažérka projektov zo zdrojov Európskej únie pre obce, mestá a podnikateľské subjekty. Je registrovanou mediátorkou. Má ukončené Mgr. štúdium Probácie a mediácie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Obchodnú akadémiu v Prešove.

Quartetto Ristretto
Quartetto Ristretto hrá v zložení: flauta (Renáta Zgolová), husle (Dagmar Čurová), viola (Zuzana Dzurendová), violončelo(Jana Bilaničová). Odbory jednotlivých hudobných nástrojov vyštudovali na Konzervatóriu v Košiciach a v Žiline. Kvarteto vzniklo v roku 2013 a do dnešného dňa má za sebou celý rad úspešných produkcií na svadobných obradoch, slávnostných recepciách, vernisážach, či koncertoch. Kvarteto pôsobí v orchestri Latinského zboru v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, zabezpečuje hudobný sprievod na pútiach na Kalvárii v Prešove, spolupracuje so skladateľom B. Herstekom a jeho členky pôsobili ako členky orchestra na multimediálnych koncertoch venovaných prvému slovanskému pápežovi, sv. Jánovi Pavlovi II. Členkami kvarteta sú profesionálne hudobníčky so skúsenosťami v hraní v orchestroch DJZ Prešov a ŠD Košice, ktoré sa naďalej rozvíjajú aj v tomto komornom telese. Zároveň pedagogicky pôsobia na miestnych základných umeleckých školách. Hudobná produkcia a výnimočný zvuk živého komorného telesa pri slávnostných príležitostiach vyzdvihne jedinečnosť chvíle a dokáže vytvoriť silnú emocionálnu atmosféru.

Martina Poláková – recitácia
V roku 2012 ukončila doktorandské štúdium (PhD.) na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove odbor Katolícka teológia so zameraním na masmédiá, masmediálnu kultúru a komunikáciu. Má ukončené Mgr. štúdium Probácie a mediácie na Prešovskej univerzite a Hotelovú akadémiu v Prešove. Od roku 1997 bola aktívnou moderátorkou a redaktorkou v rádiách Východ, Okey, Flash, Prešov. V rokoch 2008 – 2012 v rámci doktorandského štúdia aktívne prednášala, spolupodieľala sa na projektoch, školeniach Bc. a Mgr. prác a vykonávala publikačnú činnosť v oblasti mediálnej problematiky a komunikácie. Aktívne sa venuje moderovaniu firemných, kultúrnych a charitatívnych podujatí.
Občianske združenie Arioso vzniklo za účelom rozvoja a podpory klasickej hudby, a to prostredníctvom propagácie hudobného umenia umelcov pôsobiacich v občianskom združení, umelcov pôsobiacich v našom regióne a v oblasti východného Slovenska. Jeho činnosť sa zameriava predovšetkým na organizovanie koncertov klasickej hudby, spoluprácu s mestami a kultúrnymi inštitúciami, vzdelávaciu činnosť a hudobnú úpravu skladieb. http://ozarioso.webnode.cz

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...