Scroll Top

Resumé – obhliadnutie sa za rokom 2022 v Inovačnom partnerskom centre

IPC-ilustracne-1

Aj napriek pokračujúcej pandémií COVID – 19,  team IPC pokračoval vo svojich rozbehnutých aktivitách, ktoré sa vo väčšej miere preniesli aj do online priestoru. Participovali sme na projekte pod názvom:  ,,Obnova opevnených miest (RFC)“, ktorý implementuje PSK.  Zástupcovia týchto lokalít miest a stakeholderi z Prešovského samosprávneho kraja sa stretli online na 5. stretnutí skupiny regionálnych stakeholderov.

IPC sa aktívne podieľa na filmovom projekte pod názvom: ,,GreenFilmTourism“, ktorého  hlavným cieľom je správne využitie, propagácia a rozvoj filmového kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti, ďalej zvýšenie jeho turistickej atraktivity, vývoj udržateľných riešení a nástrojov zameraných na rozvoj ekologickej filmovej produkcie a vytvorenie stabilného partnerstva na zabezpečenie udržateľnosti dosiahnutých výsledkov. S modernými inováciami pracujú aj stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Napríklad taká  Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa môže pochváliť novým špecializovaným laboratóriom. Tieto aktivity vznikli sa účelom merania základných elektrických veličín a využívajú ich predovšetkým žiaci odboru Elektrotechnika.  Vedenie Inovačného partnerského centra v Prešove podpísalo memorandá o spolupráci s neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov a občianskym združením Horúci tím. Cieľom týchto memoránd je rozvoj sociálnych inovácií zameraných predovšetkým na svojpomocnú výstavbu bývania a rozvoj rómskeho dobrovoľníctva.

Team nášho IPC sa aktívne podieľal na stretnutí s rómskym vzdelávacím fondom, ktorého hlavným cieľom je prispieť k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov prostredníctvom programov a krokov, ktoré podporujú kvalitné vzdelávanie Rómov, vrátane zbližovania vzdelávacích systémov.  Vojenský konflikt na Ukrajine sa dotkol aj nás. IPC iniciovalo stretnutie s krízovým štábom v Ubli,  na hraničnom priechode. Náš kolega pomáhal na hranici ako dobrovoľník. Viac o tejto aktivite sa dozviete v našej sekcii aktuality.

Najvýznamnejšou aktivitou roka 2022 bola zaiste návšteva pani prezidentky Slovenskej republiky J. E. Zuzany Čaputovej v historickej časti reprezentatívnych priestorov IPC.  Hlava štátu sa 26. apríla, zúčastnila rokovania s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou a predsedom PSK Milanom Majerským, kde  prerokovali viacero aktuálnych tém.

Z regiónov do sveta, tak znela konferencia organizovaná pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, venovaná podpore podnikateľského prostredia, spoluprácu so zahraničím a rozvoj slovenského exportu. Našu organizáciu zastupoval riaditeľ IPC, pán Jozef Šimko.

Ďalej v našej sekcii sa tiež dozviete o konferencií pilotného projektu EU s názvom HERO v Spišskej Novej Vsi a Rudňanoch, zaujímavé témy k najväčším inovačným výzvam a budovaniu smart regiónov, organizovali sme výzvu na predkladanie žiadostí o ,,Inovačné vouchery“  na podporu spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu. Projekt Montessori školenia sa uskutočnil  Krajskom centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove, táto aktivita bola určená pre rómske ženy. Lektorkou bola liečebná pedagogička Mária Heveriová, lektorka Montessori pedagogiky.

Počas leta sme na pútnických miestach Levoče, Gaboltova, Litmanovej a Lutiny spoločne s Prešovským samosprávnym krajom prezentovali projekt Svätomariánska púť – (“Svetlo z východu”).

Tém a aktivít počas roka 2022 bolo mnoho, všetky naše aktuality a tlačové správy nájdete v tejto sekcii: https://www.inovacne.sk/aktuality/

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...