Scroll Top

T. Malatinský: „Kvalifikačný systém pomôže klastrom pri cezhraničnej spolupráci“.

V bratislavskom hoteli Crowne Plaza sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu ClusterCOOP. Projekt mal za cieľ podporiť regionálnu spoluprácu ako aj zosúladenie klastrových politík v rámci centrálnej Európy.

Na Slovensku máme niekoľko technologických klastrov zameraných na plastikársku, automobilovú, energetickú, strojársku, elektrotechnickú či informačno-komunikčnú oblasť. „Prax však ukázala, že už nestačí spájať sa na základe odvetví. Firmy, ktoré boli aktívne v jednom sektore, sa teraz zapájajú aj do iných odvetví. Odvetvia sa transformujú. Navyše sa ukazuje nutnosť spolupráce klastrov na medzinárodnej úrovni. Táto konferencia je akýmsi pomyselným ukončením prác na projekte ClusterCOOP, ktorý by mal klastrom pomôcť lepšie využiť svoju kapacitu pre inovácie, zlepšiť konkurencieschopnosť a trhové postavenie, a tým zlepšiť z dlhodobého hľadiska postavenie regiónov V4 v európskom hospodárskom priestore”, povedal minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

Z výsledkov projektu budú profitovať nielen zapojené regióny, ale potenciál bude aj v možnostiach zapojenia sa ostatných európskych regiónov v poprojektovom období a nadväzujúcich projektoch. „Navrhol sa kvalifikačný systém klastrov v regióne strednej Európy podľa vývoja (novovznikajúci klaster, klaster vo vývoji, „zrelý alebo svetový” klaster). Na získanie označenia ClusterCOOP treba splniť hodnotiace podmienky aspoň na 80 %. Takéto označenie môže byť určujúcim faktorom pre cezhraničné projekty klastra. Navyše, toto označenie bude môcť klaster využiť aj pri prideľovaní prostriedkov v rámci národných programov. V neskoršej fáze chceme zladiť vnútroštátne programy resp. európske programy financovania s dôrazom na možnosti internacionalizácie klastrov”, doplnil minister T. Malatinský.

Vedúcim partnerom projektu je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarskej republiky a za Maďarsko je to ďalej Agentúra MAG pre maďarský ekonomický rozvoj. Slovenskými partnermi v projekte sú Ministerstvo hospodárstva SR a SIEA. Ďalšími partnermi sú: Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a agentúra Czechinvest; Nemecko – Inovačná a technická agentúra v Karlsruhe; Taliansko – Piemontský región; Poľsko – Rzeszowský región a Slovinsko – Ekonomická univerzita v Ľubľane. Projekt je financovaný v rámci Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013.

Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...