Scroll Top

Žiadosť o preplatenie Inovačného vouchera

45.00 KB 6 Súbory na stiahnutie

Akceptácia výstupov Inovačného vouchera

56.00 KB 6 Súbory na stiahnutie

Čestné prehlásenie

18.08 KB 6 Súbory na stiahnutie

Žiadosť o Inovačný voucher

16.98 KB 9 Súbory na stiahnutie

Ponukový list - Inovačné vouchery 2024

16.33 KB 7 Súbory na stiahnutie

IS IPC 2022

3.29 MB 76 Súbory na stiahnutie

IS IPC 2021

2.14 MB 70 Súbory na stiahnutie

IS IPC 2020

1.66 MB 71 Súbory na stiahnutie

IS IPC 2019

4.24 MB 74 Súbory na stiahnutie

IS IPC 2018

2.15 MB 67 Súbory na stiahnutie

Príloha 04.1 Zhrnutie procesu participácie

80.00kB 461 Súbory na stiahnutie