IS IPC 2022

3.29 MB 5 Súbory na stiahnutie

IS IPC 2021

2.14 MB 5 Súbory na stiahnutie

IS IPC 2020

1.66 MB 5 Súbory na stiahnutie

IS IPC 2019

4.24 MB 4 Súbory na stiahnutie

IS IPC 2018

2.15 MB 5 Súbory na stiahnutie

Príloha 04.1 Zhrnutie procesu participácie

80.00kB 212 Súbory na stiahnutie

Manuál pre žiadateľa

28.00kB 101 Súbory na stiahnutie

Pracovný poriadok IPC, z.z.p.o.

80.00kB 344 Súbory na stiahnutie

Čestné prehlásenie za účelom poskytnutia podpory

55.00 KB 103 Súbory na stiahnutie

Akceptácia výstupov Inovačného vouchera

56 KB 98 Súbory na stiahnutie

Žiadosť o preplatenie Inovačného vouchera

45.00 KB 113 Súbory na stiahnutie