Scroll Top

Inovácie v Prešovskom kraji prezentované na konferencii SK8 v Piešťanoch

425023189_10160787913081329_8788803336619646488_n

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) v spolupráci s Výskumnou a
inovačnou autoritou úradu podpredsedu vlády SR (VAIA) zorganizovali v priestoroch
Elektrárne Piešťany v stredu 21. februára, 1. ročník konferencie „INOVUJME
REGIÓNY – objavte potenciál krajov“. Diskusia o nevyhnutnosti podpory inovácií na
Slovensku prebiehala medzi zástupcami miestnej, regionálnej a štátnej správy,
predstaviteľmi krajských inovačných centier, a tiež medzi úspešnými startupistami.
Celodenné podujatie bolo rozdelené do viacerých tematických blokov, počas ktorých
mali účastníci možnosť spoznať inovačný potenciál samosprávnych krajov a vymeniť
si skúsenosti z praxe.

Konferenciu otvorila prvá panelová diskusia, ktorá sa niesla v duchu zhody
diskutujúcich, že inovácie predstavujú neodmysliteľnú súčasť územnej samosprávy.
Taktiež sa venovali otázkam akú pozíciu má štát, kraje a mestá v systéme podpory
inovácií, a ako by mal vyzerať ideálny stav v podmienkach SR. V nasledujúcich
častiach konferencie prezentovali jednotlivé krajské inovačné a rozvojové agentúry
svoje aktivity, ktorými podporujú inovácie vo svojom území. Posledná časť podujatia
sa venovala predstaviteľom úspešných startupov, ktorí diskutovali o úskaliach a
potrebách tvorby nápadov.
Konkrétne inovačné aktivity v Prešovskom kraji predstavili dvaja zástupcovia a to:
Natália Balániková za Prešovský samosprávny kraj a riaditeľ Inovačného
partnerského centra, Prešov pán Jozef Šimko. Medzi hlavné okruhy tém, ktoré boli
prezentované patrili: platforma Geoportál a aplikácia RISK, Prešovského
samosprávneho kraja a všeobecný okruh činností Inovačného partnerského centra,
Prešov s bližším predstavením činností v rámci sociálnych inovácií. Nevyhnutnosť
potreby reflektovať na nové výzvy a zvyšujúce sa nároky v oblasti inovácií, spočíva
v snahe zatraktívniť Prešovský kraj a docieliť tým prispôsobenie sa súčasným
trendom rozvoja nielen v európskom priestore, ale aj v celom vyspelom svete. Práve
preto je výborná spolupráca v rámci regiónu medzi PSK a IPC, skutočne dôležitá.
Účastníci konferencie mali takto možnosť spoznať mohli spoznať mnohé podnetné
projekty a aktivity realizované v praxi, vďaka ktorým sa zlepšuje pracovné prostredie
a podmienky v regiónoch Slovenska.

Zanechať komentár

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...