Scroll Top

Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku

socilana ekonomika

Schválená novela č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch nadobudla účinnosť 1. januára 2023. Jej navrhovatelia chcú touto novelizáciou zlepšiť sociálne podnikanie a podporiť rodinné podniky.  Legislatívna úprava z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny odstraňuje prekážky a zlepšuje podmienky sociálneho podnikania. Zároveň zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na zachovanie rodinných väzieb, hodnôt a tradície.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v spolupráci s expertmi na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie, ako aj na základe doterajších skúseností z praxe.  Jej prioritou je posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálneho podnikania . Ide najmä o rozvoj produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, ktoré sa organizujú nezávisle od štátnych orgánov a ich hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech.  Nová legislatíva zároveň reflektuje na požiadavky rozvoja podnikateľského prostredia smerom k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré sa ťažko začleňujú a presadzujú na trhu práce.

Činnosť sociálnych podnikov nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide najmä o prospešné služby – od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, či ochranu životného prostredia. Sociálne podniky tiež zamestnávajú znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Rovnako dôležité je sociálne podnikanie pre úsporu verejných prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb pre krajské prevádzky a zariadenia.

Jednou z najviac viditeľných foriem sociálnych podnikov na Slovensku sú registrované integračné sociálne podniky založené samosprávou, teda tzv. obecné sociálne podniky . V súčasnosti je ich vyše 100 z celkového počtu registrovaných sociálnych podnikov, ktorých je približne 530.  Udržateľnosť sociálnych podnikov a zodpovedné podnikanie podporuje aj online katalóg tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov na webovej stránke  www.katalogsp.sk , ktorý pripravila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Fotografia zdroj: internet EU

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...