Scroll Top

Prešovský samosprávny kraj predstavil moderné a inovačné vzdelávacie centrum pre remeslá a náborové aktivity

2

V Lomničke sa buduje nový školský objekt za 3 milióny eur, na území PSK. V okrese Stará Ľubovňa vzniká moderné vzdelávacie inovačné centrum pre remeslá.  Na elokovanom pracovisku Spojenej školy, Stará Ľubovňa v Lomničke pribudne nový výchovno-vzdelávací  objekt. To bude predstavovať moderné vzdelávacie centrum pre remeslá a náborové aktivity. Dvojpodlažná novostavba je ďalšou z aktivít iniciatívy na pomoc dobiehajúcim regiónom Catching-Up Regions. Prešovský samosprávny kraj do jej výstavby investuje vďaka európskym zdrojom a vlastným financiám celkovo 3 milióny eur. Celá aktivita má byť ukončená na jar v roku 2024.

Investičný zámer sa realizuje v rámci projektu pod názvom: ,, Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“.  

Nové priestory budú slúžiť na vzdelávanie približne stovky tamojších žiakov. Krajská samospráva na tento účel využije zdroje z Integrovaného  regionálneho operačného programu (IROP), ktoré sú vo výške 2,23 mil. eur, ako aj financie z vlastného rozpočtu. Na projekte sa konkrétne podieľa 5 % spolufinancovaním (približne 119-tisíc eur) a dofinancovaním v hodnote 614-tisíc eur. Celková výška investície je 3 mil. eur,  ďalších 430-tisíc eur je z projektu určených na materiálno-technické vybavenie.

Podľa slov predsedu PSK Milana Majerského: ,,Spolupráca so Svetovou bankou a Európskou komisiou nám umožňuje zrealizovať ďalší atraktívny projekt v oblasti školstva. V Lomničke, kde má svoje pracovisko naša Spojená škola v Starej Ľubovni, budujeme nové kvalitné zázemie na vykonávanie praxe našich žiakov v oblasti poľnohospodárstva, výroby konfekcie a remesiel. Zefektívnime tak ich vyučovací proces a pripravíme ich aj na začlenenie do pracovného života“. Župan ďalej dodáva že: ,,objekt bude akýmsi náborovým centrom napr. aj pre miestnu základnú školu, ktorej takto vychádzame v ústrety, keďže tu vidíme veľký záujem o naše stredoškolské štúdium. V centre sa totiž budú realizovať aj rôzne školenia, kurzy či prednášky“.

Podľa projektovej dokumentácie ide o taký dvojpodlažný objekt, ktorý  bude mať úžitkovú plochu 1316 m2. Jeho súčasťou budú dva prístrešky, z toho jeden s garážou. Práce na projekte počítajú aj so sadovými úpravami, spevnením okolitých plôch a novým oplotením. Zrealizujú sa tu všetky potrebné prípojky, trafostanica, elektrické zariadenia či preložky vodovodu. Zo zadnej časti hlavnej budovy bude vystupovať menší objekt. Určený je pre odbor poľnohospodár a svojím situovaním bude posadený do priameho kontaktu s vonkajšími plochami pre pestovanie. S hlavnou budovou bude spojený úzkou prepojovacou chodbou.

Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR. Prešovský samosprávny kraj sa doň zapojil pilotne v roku 2018.  Iniciatíva do stredného odborného školstva v regióne pritom prináša komplexný systém a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania, ale aj k podpore marginalizovaných rómskych komunít.

 

 

Zdroj fotografie: Kancelária predsedu PSK Milana Majerského

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...