Scroll Top

Team Inovačného partnerského centra navštevuje registrované a integračné sociálne podniky v kraji

IMG_20230201_095555

V týchto týždňoch realizuje Inovačné partnerské centrum osobné návštevy registrovaných a integračných sociálnych podnikov v Prešovskom samosprávnom kraji. Ide o 74 subjektov, ktoré aktívne podnikajú v tejto oblasti nášho kraja. Cieľom našich návštev v teréne je osobne sa poznať so subjektmi sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania. Vypočuť si ich radosti a starosti v ich podnikaní. A zároveň im ponúknuť  bezplatnú odbornú  spoluprácu, pri ich podnikateľskej činnosti v oblasti sociálneho podnikania. Celé gesčné zastrešenie tejto odbornej agendy je v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom – odborom strategického rozvoja a iniciatívy “Catching-up Regions” ktorá je zastrešená Európskou komisiou (EK), realizovaná v spolupráci so Svetovou bankou (SB). V praxi ide o pomoc “dobiehajúcim”, resp. zaostávajúcim regiónom.

Cez spoločné aktivity agendy sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov PSK a IPC sa rozvíja nová spolupráca so zamestnávateľmi, ďalej tvoríme ďalšie partnerstvá s ministerstvami, orgánmi štátnej a verejnej správy,  oblastnými združeniami a organizáciami v záujme spoločného cieľa – prispieť ku kultúrnemu, ekologickému a hospodárskemu rozvoju regiónu PSK a zároveň rozširovať možnosti pre pracovný trh pre znevýhodnených a tiež tých  zraniteľných. Spoločne so svetovou bankou hľadáme reálne riešenia, ako byť nápomocní v tejto problematike.

Prešovský kraj drží celoslovenský primát v počte obyvateľov, pričom hustota zaľudnenia v kraji je druhá najnižšia spomedzi všetkých krajov Slovenska. V mestách žije takmer 50 % obyvateľov kraja.  Pritom jednotlivé okresy reprezentujú odlišnú štruktúru osídlenia. Vplyvom migračného úbytku sú okresy, kde rastie počet obyvateľov v poproduktívnom veku. Prešovský kraj je členitý. Hornatosť  je zároveň nevýhodou, a to najmä z pohľadu medzinárodných aj vnútroštátnych dopravno – komunikačných väzieb. Na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska sa podieľa deviatimi percentami, čo je najmenej zo všetkých krajov.

Potreba sociálneho podnikania a jeho podpory nie je len na regionálnom centre sociálnej ekonomiky, ale dôležitou súčasťou je participatívne  samotný úrad Prešovského samosprávneho kraja, spoločne s Inovačným partnerským centrom, ktorí aktívne pomáhajú mapovať, sieťovať a vytvárať prostredie  v pre tieto subjekty sociálnej ekonomiky.  V regióne pôsobí najstarší registrovaný sociálny podnik na Slovensku – Hrhovské služby, ktorý sa stal motivačným príkladom, pre množstvo podobných podnikov na Slovensku.

Inovačné partnerské centrum odborne a prakticky kooperuje na tejto agende. Ďalej sa zapája sa do všetkých činnosti vyplývajúcich z tejto problematiky. V súčasností máme množstvo zaujímavých výsledkov v tejto oblasti. Doposiaľ sme zorganizovali rôzne hmatateľné aktivity, ktoré sa pretavia do budúcich konkrétnych podporných činnosti pre sociálne podniky v PSK.

Prešovský samosprávny kraj si uvedomuje prítomnosť týchto sociálnych integračných podnikov na jeho území a preto sa snaží byť nápomocným týmto sociálnym subjektom v praxi.

 

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...