Scroll Top

Vytváranie lepších podmienok pre život ľudí v generačnej chudobe

2

Pracovné odborne  stretnutie – workshop ,,Quo vadis Romale”, prebiehal v dňoch  15. a 16. 02. 2023 v  pobytovom centre SAVORE SIGORD.  Úvodný večer patril aktérom venujúcim sa tejto problematike marginalizovaných rómskych komunít. Títo spoločne zdieľali vlastné reálne skúsenosti z terénnej práce a života v týchto komunitách.  Organizátorom celej dvojdňovej aktivity bol Prešovský samosprávny kraj – odbor strategického rozvoja.

Druhý deň a záver štvrtkovej konferencie otvoril  predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, spoločne s lídrom agendy marginalizovaných rómskych komunít Tadeášom Gavalom. Vedenie kraja definovalo,  akým smerom sa majú uberať konkrétne kroky v PSK s cieľom zlepšiť situáciu pre oblasť sociálne vylúčených komunít na území. Nápomocnou je práve iniciatíva Catching-Up Regions, ktorá umožňuje realizáciu viacerých projektov.

Podľa zainteresovaných aktérov Prešovského samosprávneho kraja odboru strategického rozvoja iniciatíva Catching-Up Regions, umožňuje realizáciu viacerých projektov. Táto aktivita má 6. pilotných obcí, ktoré sú do nej zapojené.  Ide o obce Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Varadka, Čičava a Krivany. Z  podaných 32. zámerov,  bolo 31. schválených projektových aktivít. Ide o 6. projektov na dobudovanie kanalizácie a čerpačiek odpadových vôd,  9. projektov na cesty, chodníky, osvetlenie, 3. projekty na sociálnu infraštruktúru – komunitné centrá, materskú školu, 7. projektov na zberné dvory, stojiská na kontajnery, likvidácia skládok, 1. projekt na prestupné bývanie, 1. projekt na predprojektovú prípravu k prestupnému bývaniu a 5. mäkkých projektov – na miestne občianske poriadkové služby.

Aktuálne sa realizujú projekty v Ostrovanoch, kde pokračuje projekt rekonštrukcia miestnych komunikácií, zberný dvor vo Varhaňovciach, sanácia nelegálnych skládok vo Varhaňovciach, kanalizácia a vodovod v Ostrovanoch, dobudovanie cestnej infraštruktúry vo Varadke a v neposlednom rade chodník v Krivanoch.  Ďalšie schválené projekty sú v rôznych štádiách prípravy verejných obstarávaní. Ide predovšetkým o kanalizáciu vo Varhaňovciach a likvidáciu skládky a stojísk vo Varadke.

V rámci záverov tejto konferencie, sa aktéri zhodli na pokračovaní tejto agendy a vytvorenie odbornej platformy organizácií a jednotlivcov na  území nášho kraja, ktorí sa terénne venujú tejto problematike a majú  rukolapné výsledky v pomoci pre marginalizované komunity.

Naše Inovačné partnerské centrum zastupoval team s pánom riaditeľom Jozefom Šimkom

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...