Projekty

28 okt: GreenFilmTourism(GFT)

Interreg Poľsko – Slovensko                                   GreenFilm Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –…